179.000

A  curry using 14 different of spices and fresh coconut with your choice of meat.

Cà-ri thịt mutton nấu với 14 loại gia vị và cơm dừa tươi.

82.Chettinad Gosht

179.000

0