179.000

Korma is a very popular dish made with mild spices and yogurt to give a nice silky rich gravy.

Cà-ri thịt mutton nấu với sữa chua và gia vị.

84.Gosht Korma

179.000

0