179.000

Basmati rice prepared with prawn ( shrimp) herbs and aromatic spices.

Cơm Ấn Độ nấu với tôm, thảo mộc và gia vị.

109.Jheenga Biryani

179.000

0