179.000

Minced meat coocked with potatoes,green peas and spices.

Cà-ri thịt mutton băm viên nấu với khoai tây, đậu hà lan và gia vị.

86.Keema Aloo Mater

179.000

0