179.000

Basmati rice prepared with choice of marinated  meat ,spices and herbs.   

Cơm Ấn Độ nấu với thịt mutton, thảo mộc và gia vị.

106.Mutton Dum Biryani

179.000

0